show
hide Book now

Liên hệ

 

Golden Crown Hotel . 50A Truong Quoc Dung, Ward 10, Phu Nhuan dist, Ho Chi Minh city.

Phone:  +84 - 028.62532666 . +84 - 028.39971179 
Fax: +84 - 028.39971178 . Email: info@goldencrown.com.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.